Jeles szerzőink munkáinak kéziratait tesszük hozzáférhetővé összeállításunkban, mely magában foglalja a szépirodalmi műfajokat, mindenekelőtt a verset, rövidprózát és esszét, valamint a Kézirattár rendkívül gazdag gyűjteményében őrzött tudományos művek válogatott darabjait, tanulmányokat, értekezéseket és az ezekkel műfajilag határos szövegeket.  

A virtuális gyűjtemény felépítése során sem tartalmi, sem nyelvi, sem időbeli korlátokat nem kívánunk felállítani, csupán egyetlen szempontot érvényesíteni: a magyar és európai művelődéstörténet értékes kéziratai kerüljenek a gyűjteménybe. 

Elsőként, a Hymnus megszületésének 200. évfordulója alkalmából Kölcsey Ferenc nálunk megőrzött összes autográf versét tettük elérhetővé a nagyközönség és a kutatás számára. 

KÖLCSEY FERENC