Jeles szerzőink munkáinak kéziratait tesszük hozzáférhetővé összeállításunkban, mely magában foglalja a szépirodalmi műfajokat, mindenekelőtt a verset, rövidprózát és esszét, valamint a Kézirattár rendkívül gazdag gyűjteményében őrzött tudományos művek válogatott darabjait, tanulmányokat, értekezéseket és az ezekkel műfajilag határos szövegeket.

A virtuális gyűjtemény felépítése során sem tartalmi, sem nyelvi, sem időbeli korlátokat nem kívánunk felállítani, csupán egyetlen szempontot érvényesíteni: a magyar és európai művelődéstörténet értékes kéziratai kerüljenek a gyűjteménybe.

Kölcsey Ferenc mellett, az egyik legnagyobb magyar költőnek, a 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándornak, az OSZK Kézirattárában őrzött autográf verseit tesszük közzé a nagyközönség és kutatás számára 2023. március 15-én. 

KÖLCSEY FERENC

PETŐFI SÁNDOR