Copia Digitalizált Kéziratok

Levelek

Kölcsey-kéziratok

Nemzeti klasszikusaink sorában kiemelkedő jelentőséggel bír a Hymnus szerzője. Autográf kéziratait, verseket, leveleket, esztétikai, kritikai tanulmányait, jegyzeteit közel egy évszázad lappangás után az Országos Széchényi Könyvtár tudatos gyűjtőmunka eredményeként szerezte meg. Ennek eredményeként ma kézirattárunkban található az ismert Kölcsey-autográfok döntő hányada.

Babits-hagyaték

Babits Mihály és Török Sophie hagyatéka a 20. századi magyar irodalom legjelentősebb kompakt forráscsoportja. Nemcsak a költő és felesége műveit, levelezését őrzi, hanem felbecsülhetetlen értékű forrásokat is a Nyugat folyóirat és a Baumgarten Alapítvány történetéhez.

Petőfi-hagyaték

Nemzeti irodalmunk leginkább kultikus alakjának, Petőfi Sándornak kéziratait Petőfi Ereklyetár néven őrizte, gyarapította az Országos Széchényi Könyvtár. A költő és felesége, Szendrey Júlia levelei, versei mellett fiuktól, Petőfi Zoltántól származó dokumentumok, valamint az özvegy Szendrey Júlia későbbi életének gazdag iratanyaga alkotja a fondot.

Levelek

A nemzeti könyvtár kézirattárában őrzött levelek száma több százezerre tehető. Három gyűjteményi egységben lelhetők fel, döntően a személyi és az intézményi fondokban, kisebb számban (mintegy negyvenezer darab) a Levelestár gyűjteménycsoportban, valamint XVI–XIX. századi levélgyűjtemények a kötetes kéziratok között.

Digitális levélszolgáltatásunk oldalát a XX. századi magyar irodalom legnagyobb és egyik legjelentősebb forráscsoportja, a Babits Mihály és Török Sophie hagyatékában megőrződött levelek közzétételével nyitottuk meg a „hegyi költő” halálának nyolcvanadik évfordulója alkalmából, 2021 nyarán.

2023. január 22-én, a Hymnus papírra vetésének 200. évfordulóján a Kölcsey-levelezés, március 15-én a Petőfi-levelezés nálunk őrzött darabjaival gazdagodott a szolgáltatás, 2024. március 15-től pedig a Petőfi-fondban őrzött Szendrey Júlia-levelek is hozzáférhetővé váltak.