A nemzeti könyvtár kézirattárában őrzött levelek száma több százezerre tehető. Három gyűjteményi egységben lelhetők fel, döntően a személyi és az intézményi fondokban, kisebb számban (mintegy negyvenezer darab) a Levelestár gyűjteménycsoportban, valamint XVI–XIX. századi levélgyűjtemények a kötetes kéziratok között.

Digitális levélszolgáltatásunk oldalát a XX. századi magyar irodalom legnagyobb és egyik legjelentősebb forráscsoportja, a Babits Mihály és Török Sophie hagyatékában megőrződött levelek közzétételével nyitottuk meg a „hegyi költő” halálának nyolcvanadik évfordulója alkalmából, 2021 nyarán.

2023. január 22-én, a Hymnus papírra vetésének 200. évfordulóján a Kölcsey-levelezés, március 15-én a Petőfi-levelezés nálunk őrzött darabjaival gazdagodott a szolgáltatás.

BABITS MIHÁLY

KÖLCSEY FERENC

PETŐFI SÁNDOR